เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 6482 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Fleet and Safety Assistant

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Event Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 19 ปี ( 6 บริษัท )

- Fleet and Safety Assistant : ธันวาคม 2015 - กันยายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Economic, GPA 2.30

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 55,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing General

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- Marketing : พฤษภาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- Marketing, GPA 2.56

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Creator

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing General

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 5 บริษัท )

- Content Creator : กรกฏาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- Marketing, GPA 3.03

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Spa Receptionist

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing Communication

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 8 บริษัท )

- Spa Receptionist : มิถุนายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนบางละมุง

- -, GPA 3.79

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Chonburi

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Digital Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 7 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาด : มิถุนายน 2022 - กรกฏาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์, GPA 2.86

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Samut Sakhon ,mueang

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Admin&Marketing

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing General

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Admin&Marketing : มิถุนายน 2021 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- การจัดการธุรกิจการบิน, GPA 2.85

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok ,Suan Luang

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักเขียน

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing General

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักเขียน : กุมภาพันธ์ 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

- ภาษาไทย, GPA 3.26

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Brand Manager

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Brand / Product Management

ประสบการณ์ทั้งหมด 18 ปี ( 6 บริษัท )

- Brand Manager : มกราคม 2018 - กรกฏาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- การโฆษณา, GPA 3.79

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 55,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Supply Chain

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing Communication

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 6 บริษัท )

- Supply Chain : มีนาคม 2023 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Business, GPA 3.03

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Division Marketing Manager

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Event Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 39 ปี ( 13 บริษัท )

- Division Marketing Manager : มิถุนายน 2023 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

- Management, GPA 2.16

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 50,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top