เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 6534 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Student Part-Time

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Digital Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 6 บริษัท )

- Student Part-Time : ธันวาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุกิจชลบุรี

- Graphic Computer, GPA 2.44

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Patum Thani ,khlong luang

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Marketing strategy and analysis

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Digital Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Marketing strategy and analysis : มกราคม 2023 - กรกฏาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์, GPA 3.67

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Operation Marketing

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing General

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 5 บริษัท )

- Operation Marketing : มีนาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

- International Business, GPA 2.78

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Account Executive/Digital Marketing officer

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Digital Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 8 บริษัท )

- Account Executive/Digital Marketing officer : มิถุนายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนชลกันยานุกูล

- แผนการเรียนวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์, GPA 2.51

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Chonburi

เงินเดือนล่าสุด : 18,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ และ AE

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing Communication

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 6 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ และ AE : พฤษภาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, GPA 2.71

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sale Representative

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Digital Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- Sale Representative : มกราคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Advertising Branding, GPA 3.51

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing admin

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Digital Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Marketing admin : พฤษภาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, GPA 3.04

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Seller

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Digital Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- Seller : ธันวาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- Marketing, GPA 2.16

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Chonburi ,si racha

เงินเดือนล่าสุด : 100 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Moderator

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Event Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- Content Moderator : มีนาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วรรณคดีอังกฤษ, GPA 2.86

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Bangkok

เงินเดือนล่าสุด : 27,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม

สาขาอาชีพ : Marketing / Public Relations / Marketing General

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 12 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม : ธันวาคม 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา :

- ธุรกิจการเกษตร, GPA 3.91

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

Patum Thani

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top