เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 27348 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Student Part-Time

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 6 บริษัท )

- Student Part-Time : ธันวาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุกิจชลบุรี

- Graphic Computer, GPA 2.44

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,คลองหลวง

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย : มกราคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

- การตลาด, GPA 3.21

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครศรีธรรมราช ,ชะอวด

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด : มิถุนายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- การโฆษณา, GPA 2.95

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 7 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : กุมภาพันธ์ 2024 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

- สาธารณสุขชุมชน, GPA 3.48

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : sales marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- sales marketing : มิถุนายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- การตลาด, GPA 3.30

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content creator

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- Content creator : ตุลาคม 2021 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิง, GPA 3.91

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดพร้าว

เงินเดือนล่าสุด : 23,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 3 บริษัท )

- Marketing : มีนาคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การท่องเที่ยว, GPA 2.67

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 9,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : DATA

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- DATA : เมษายน 2021 - กันยายน 2023

การศึกษา : โรงเรียนบ้านโคกสูง

- การตลาด, GPA 3.28

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,ปลวกแดง

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Medical records

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- Medical records : กรกฏาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี

- วิทย์-คณิต, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางพลี

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายขาย : มีนาคม 2011 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

- ไทย สังคม ภาษา, GPA 1.85

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,กระทุ่มแบน

เงินเดือนล่าสุด : 28,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top