เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 25570 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Supervisor

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Marketing Supervisor : มีนาคม 2023 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- สิ่งแวดล้อม, GPA 2.37

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง ,เขตวัฒนา ,เขตสายไหม

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 35000

ตำแหน่งที่ต้องการ : account axecutive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 6 บริษัท )

- account axecutive : พฤษภาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, GPA 2.54

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตวัฒนา

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : คลังสต๊อก/Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 4 บริษัท )

- คลังสต๊อก/Digital Marketing : พฤษภาคม 2022 - กรกฏาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

- หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร และธุรกิจ, GPA 2.72

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ให้คำแนะนำและบริการด้านเล็บ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 3 บริษัท )

- ผู้ให้คำแนะนำและบริการด้านเล็บ : กันยายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- การตลาด, GPA 2.24

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการภาค

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการภาค : กรกฏาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

- บัญชี, GPA 2.56

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : งาน past time ในงาน Moto show expo 2022

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 3 บริษัท )

- งาน past time ในงาน Moto show expo 2022 : ธันวาคม 2022 - ธันวาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, GPA 2.94

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Head Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 16 ปี ( 4 บริษัท )

- Head Digital Marketing : พฤษภาคม 2016 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

- วิทย์-คณิต, GPA 2.82

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,เกาหลี

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 28,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานเสิร์ฟ : มีนาคม 2016 - เมษายน 2017

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

- การตลาด, GPA 2.35

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตดอนเมือง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ : กรกฏาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การจัดการ, GPA 3.29

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางรัก

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานทำอาหาร แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 2 บริษัท )

- พนักงานทำอาหาร แคชเชียร์ : พฤษภาคม 2022 - กันยายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- การตลาด, GPA 3.08

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 50,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top