เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26181 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยสัตวแพทย์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 2 บริษัท )

- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ : มกราคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เกษตรศาสตร์, GPA 3.31

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Official

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- Marketing Official : พฤษภาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, GPA 3.26

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Content

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- Marketing Content : ตุลาคม 2022 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

- Modern business organization management, GPA 2.53

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 27,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 28000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Sale Staff

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 2 บริษัท )

- Senior Sale Staff : เมษายน 2022 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- การตลาด-ค้าปลีก, GPA 3.57

ทักษะภาษา :อังกฤษ,เกาหลี,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 3 บริษัท )

- Content Marketing : เมษายน 2023 - กรกฏาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

- การตลาด, GPA 2.74

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ : เมษายน 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- การตลาดออนไลน์, GPA 2.97

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ญี่ปุ่น

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : การตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 22 ปี ( 6 บริษัท )

- การตลาด : มกราคม 2022 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธนบุรี

- การตลาด, GPA 3.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : business development

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 8 บริษัท )

- business development : พฤศจิกายน 2022 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประชาสัมพันธ์และโฆษณา (การตลาด), GPA 2.84

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานไลฟ์สด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานไลฟ์สด : มกราคม 2023 - เมษายน 2023

การศึกษา : เกริกวิทยาลัย

- การบัญชี, GPA 3.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางพลี

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายประสานงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- ฝ่ายประสานงานขาย : มีนาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- การตลาด, GPA 2.96

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,กระทุ่มแบน

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top