เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26181 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : BA ขายสินค้า

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- BA ขายสินค้า : ตุลาคม 2021 - พฤศจิกายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- ประชาสัมพันธ์, GPA 3.25

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อุตรดิตถ์ ,พิชัย

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการ : สิงหาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- การจัดการธุรกิจอาหาร, GPA 3.39

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : 17,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานการตลาดบริหารสื่อการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 4 บริษัท )

- พนักงานการตลาดบริหารสื่อการตลาด : พฤศจิกายน 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- การตลาด, GPA 2.23

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 19,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล : กันยายน 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- การตลาด, GPA 3.68

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 45,912 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Accounting Officer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 1 บริษัท )

- Accounting Officer : สิงหาคม 2015 - กันยายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต

- เทคโนโลยีสารสนเทศ, GPA 2.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสวนหลวง

เงินเดือนล่าสุด : 21,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักการตลาดรุ่นใหม่

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักการตลาดรุ่นใหม่ : พฤศจิกายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- การพัฒนาชุมชน, GPA 3.53

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- Digital Marketing : ตุลาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การจัดการการท่องเที่ยว, GPA 2.34

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขายประจำโครงการแอร์ลิงค์เรซิเดนท์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานขายประจำโครงการแอร์ลิงค์เรซิเดนท์ : มกราคม 2021 - กรกฏาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, GPA 2.71

ทักษะภาษา :เกาหลี

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : MARKETING CAMPAIGN (FACEBOOK ADS)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- MARKETING CAMPAIGN (FACEBOOK ADS) : กรกฏาคม 2022 - ไม่ระบุ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- การจัดการท่องเที่ยวและการจัดอีเวนต์, GPA 2.65

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตดินแดง ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 27000

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน1

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน1 : เมษายน 2021 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- การตลาด แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก, GPA 3.82

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ร้อยเอ็ด

เงินเดือนล่าสุด : 19,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top