เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26181 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานขาย : ธันวาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- การตลาด, GPA 3.22

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อุดรธานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ,เช็คสต๊อกสินค้า,ติดต่อประสานงาน,ขับรถส่งสินค้า,ส่งสินค้าไปต่างประเทศ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการ,เช็คสต๊อกสินค้า,ติดต่อประสานงาน,ขับรถส่งสินค้า,ส่งสินค้าไปต่างประเทศ : เมษายน 2021 - เมษายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต

- การตลาด, GPA 3.34

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางพลี

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sale and service

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Sale and service : ธันวาคม 2011 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา

- การตลาด, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 31,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 4 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : พฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา :

- การบัญชี, GPA 3.11

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 3,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายจัดซื้อ + Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 5 บริษัท )

- ฝ่ายจัดซื้อ + Marketing : กุมภาพันธ์ 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

- กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมทางการจัดการ, GPA 3.45

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางขุนเทียน

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน ออมซอน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- พนักงาน ออมซอน : พฤษภาคม 2022 - มกราคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, GPA 2.23

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

แพร่ ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 9,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ที่ปรึกษาการขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ที่ปรึกษาการขาย : พฤษภาคม 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ธุรกิจการบิน, GPA 3.44

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer Service Officer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- Customer Service Officer : มกราคม 2022 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Marketing, GPA 3.26

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 25000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Online Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Online Marketing : กรกฏาคม 2023 - ไม่ระบุ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- สารสนเทศ, GPA 2.70

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 23000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- Content Marketing : มีนาคม 2021 - กันยายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ธุรกิจการบิน, GPA 3.60

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top