เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 27348 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- แคชเชียร์ : กรกฏาคม 2022 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- การตลาด, GPA 2.95

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Technology

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- Marketing Technology : กรกฏาคม 2022 - เมษายน 2023

การศึกษา :

- การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ, GPA 2.99

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,เทศบาลนครปากเกร็ด

เงินเดือนล่าสุด : 1,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าของกิจการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 2 บริษัท )

- เจ้าของกิจการ : กุมภาพันธ์ 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์, GPA 2.50

ทักษะภาษา :จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบึงกุ่ม

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Internship Product Development

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 6 บริษัท )

- Internship Product Development : มกราคม 2024 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ธุรกิจระหว่างประเทศ, GPA 3.11

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 2,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝึกงาน Media planner

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 เดือน ( 4 บริษัท )

- ฝึกงาน Media planner : พฤศจิกายน 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

- Intensive English program, GPA 3.14

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางเขน

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ตัดการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- ผู้ตัดการ : มกราคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- นวัตกรรมการออกแบบสื่อและผลิตสื่อ, GPA 3.53

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital marketing executive (junior)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 5 บริษัท )

- Digital marketing executive (junior) : มกราคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน, GPA 3.27

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 21,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานการตลาดAdmin online

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 3 บริษัท )

- พนักงานการตลาดAdmin online : มีนาคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

- การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม, GPA 3.06

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ภูเก็ต

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 3 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย : กุมภาพันธ์ 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- การตลาด, GPA 2.08

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 50,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- Senior Digital Marketing : ธันวาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, GPA 3.02

ทักษะภาษา :อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : 26,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top