เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 27185 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานคลังสินค้า : มีนาคม 2022 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล

- การตลาด, GPA 3.42

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตดอนเมือง

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Project manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 7 บริษัท )

- Project manager : สิงหาคม 2022 - เมษายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- คอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น, GPA 2.23

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 35,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Co-Project manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 5 บริษัท )

- Co-Project manager : สิงหาคม 2023 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- การจัดการอีเว้นท์, GPA 3.11

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน : พฤษภาคม 2020 - พฤษภาคม 2022

การศึกษา :

- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, GPA 3.57

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่ ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Marketing and Graphic

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- Content Marketing and Graphic : เมษายน 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- การตลาด, GPA 2.64

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Seller

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- Seller : ธันวาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- Marketing, GPA 2.16

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : 100 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อโครงการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อโครงการ : พฤษภาคม 2022 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- บริหารธุรกิจ, GPA 2.30

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 28,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 6 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการ : ธันวาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- เทคโนโลยีสารสนเทศ, GPA 2.55

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Officer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Marketing Officer : มกราคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

- การตลาดเชิงสร้างสรรค์, GPA 3.80

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 27,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Moderator

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- Content Moderator : มีนาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วรรณคดีอังกฤษ, GPA 2.86

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 27,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top