เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26181 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 14 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานขาย : สิงหาคม 2010 - กรกฏาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

- การตลาด, GPA 2.01

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย (PC)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- พนักงานขาย (PC) : สิงหาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- บริหารธุรกิจ (การตลาด), GPA 2.38

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางนา

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ : มิถุนายน 2014 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

- ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, GPA 2.62

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sale Promotion & Tenant

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sale Promotion & Tenant : มกราคม 2023 - เมษายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์, GPA 2.52

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Creator

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 4 บริษัท )

- Content Creator : มีนาคม 2023 - กรกฏาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- นิเทศศาสตร์ (เอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ), GPA 3.19

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักสื่อสารองค์กร

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 14 ปี ( 4 บริษัท )

- ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักสื่อสารองค์กร : กันยายน 2010 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

- สายศิลป์-คำนวณ, GPA 3.47

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 75,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : รับสินค้า

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- รับสินค้า : กรกฏาคม 2022 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระนอง

- การบัญชี, GPA 2.62

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระนอง ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 10,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Officer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Officer : ธันวาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- การตลาด, GPA 3.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Assistant sales manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 17 ปี ( 3 บริษัท )

- Assistant sales manager : เมษายน 2013 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- การจัดการทั่วไป, GPA 2.68

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 35,750 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Spa Receptionist

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 8 บริษัท )

- Spa Receptionist : มิถุนายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนบางละมุง

- -, GPA 3.79

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top