เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 27348 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : หัวหน้า ฝ่ายวะเคราะห์และวางแผ่น

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 1 บริษัท )

- หัวหน้า ฝ่ายวะเคราะห์และวางแผ่น : กันยายน 2012 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- การตลาด, GPA 2.89

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อุบลราชธานี

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานเร่งรัดหนี้สิน : กุมภาพันธ์ 2021 - มกราคม 2023

การศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองยะลา

- สามัญ, GPA 2.80

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ยะลา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงายขายนอกพื้นที่

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงายขายนอกพื้นที่ : มกราคม 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 3.64

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย : เมษายน 2022 - เมษายน 2024

การศึกษา : สถาบันการบินพลเรือน

- การตลาด, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางขุนเทียน

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Account Executive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 3 บริษัท )

- Account Executive : กันยายน 2023 - พฤศจิกายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- สารสนเทศธุรกิจ, GPA 2.81

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานการบัญชี

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 5 บริษัท )

- พนักงานการบัญชี : ธันวาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- การตลาด, GPA 2.98

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Beauty Therapist

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Beauty Therapist : กุมภาพันธ์ 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- การตลาดยุคดิจิทัล, GPA 2.48

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,พระสมุทรเจดีย์

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด : มิถุนายน 2011 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รัศาสตร์, GPA 2.43

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 33,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Helpdesk

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 3 บริษัท )

- Helpdesk : พฤษภาคม 2023 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

- สาขาการตลาดดิจิทัล, GPA 3.77

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย : กุมภาพันธ์ 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสตูล

- การตลาด, GPA 3.75

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สุราษฎร์ธานี ,เกาะสมุย

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top