เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26181 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : GENERAL MANAGER,MARKETING, ADMIN

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 3 บริษัท )

- GENERAL MANAGER,MARKETING, ADMIN : กันยายน 2021 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น, GPA 2.34

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- Marketing : พฤษภาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- Marketing, GPA 2.56

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : จนท. สินเชื่อ ssme

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 1 บริษัท )

- จนท. สินเชื่อ ssme : พฤศจิกายน 2017 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- การตลาด การเงิน, GPA 3.50

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : รองผู้จัดการสาขา

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- รองผู้จัดการสาขา : กุมภาพันธ์ 2022 - กันยายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- การตลาด, GPA 2.16

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital Marketing Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- Digital Marketing Manager : มกราคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- จุลชีววิทยา, GPA 2.76

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sales and Marketing Executive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- Sales and Marketing Executive : เมษายน 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การตลาด, GPA 2.79

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Leader

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Leader : เมษายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

- -, GPA 2.70

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาลูกค้าและการขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 3 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาลูกค้าและการขาย : มกราคม 2015 - มีนาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- บริหารธุรกิจ (การตลาด), GPA 2.66

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตปทุมวัน

เงินเดือนล่าสุด : 23,140 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : สโตร์และย้ายตำแหน่งมาเป็นกองงานเลขาของCEO

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 6 บริษัท )

- สโตร์และย้ายตำแหน่งมาเป็นกองงานเลขาของCEO : พฤษภาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- การตลาด, GPA 0.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตมีนบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Creator

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 5 บริษัท )

- Content Creator : กรกฏาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- Marketing, GPA 3.03

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top