OUTSOURCE

OUTSOURCE

บริการ Outsource พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญาจ้าง เรามีบริการสรรหาพนักงานชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและการบริหารองค์กรของลูกค้า บริการของเรามีแบบทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี หรือ ตามสัญญาจ้าง ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงกรณีพนักงานลาออกกระทันหัน ธุรกิจก็ยังดำเนินงานได้อย่างไม่สะดุด

ทำไมต้องใช้บริการ Outsource

องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายแฝงมหาศาล ขององค์กรลูกค้า

เรารับผิดชอบดูแลพนักงาน ค่าใช้จ่ายค่าจ้างของพนักงานชั่วคราว ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง

เราสรรหาพนักงานทดแทนหากมีพนักงาน ลาออกกระทันหัน ทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง โดยทำให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินการได้อย่างไม่สะดุด

เราเชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงาน Outsource ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งระดับ แรงงานรายวัน แรงงานรายเดือน หรือพนักงานชั่วคราวตามสัญญาจ้าง

เรามีการคัดสรรบุคลากรที่คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และมีการอบรม ทดสอบทัศนคติในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน และชี้แจงภาระงานแก่บุคลากร ก่อนให้ปฏิบัติงานจริง

เรามีการประเมินบุคลากร Outsource ทั้งรายเดือน รายไตรมาสและประจำปี เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร Outsource

เรามีระบบสรรหาทุกช่องทาง และเครือข่ายแรงงานตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งระดับปฏิบัติการ ระดับบริหารงาน และระดับบริหารโครงการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เราช่วยองค์กรของท่าน ในด้านการขาดแคลนแรงงาน ในช่วงเวลาเร่งด่วนเพราะสามารถแข่งขันในการดำเนินการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เราจะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสรรหาบุคลากร และการนำนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานขององค์กรท่าน

Top