เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 6 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Engineering supervisor

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ผู้บริหารโครงการ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- Engineering supervisor : มีนาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- วิศวกรรมไฟฟ้า, GPA 3.84

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองสาน

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 30000

ตำแหน่งที่ต้องการ : พ่นสีรถยนต์

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ช่าง/คนงานทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- พ่นสีรถยนต์ : กุมภาพันธ์ 2020 - มีนาคม 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

- อิเล็กทรอนิกส์, GPA 2.81

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตปทุมวัน

เงินเดือนล่าสุด : 31,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 13000

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน ควบคุมงานติดตั้งงานสร้างโกดัง และ โครงสร้างโกดัง

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 5 บริษัท )

- โฟร์แมน ควบคุมงานติดตั้งงานสร้างโกดัง และ โครงสร้างโกดัง : กรกฏาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต เพาะช่าง

- ออกแบบภายใน, GPA 3.11

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 26000

ตำแหน่งที่ต้องการ : PROJECT ENGINEER

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ผู้บริหารโครงการ

ประสบการณ์ทั้งหมด 18 ปี ( 6 บริษัท )

- PROJECT ENGINEER : กุมภาพันธ์ 2016 - มิถุนายน 2018

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- วิศวกรรมโยธา, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 60000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Foreman

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 2 บริษัท )

- Senior Foreman : กรกฏาคม 2014 - ไม่ระบุ 2022

การศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

- สาขาการจัดการสัตว์, GPA 3.57

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 28000

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 4 บริษัท )

- โฟร์แมน : สิงหาคม 2019 - ไม่ระบุ 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, GPA 2.45

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางบอน ,เขตปทุมวัน

เงินเดือนล่าสุด : 27,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 38000

Top