เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 28 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Supervisor

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Marketing Supervisor : มีนาคม 2023 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- สิ่งแวดล้อม, GPA 2.37

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง ,เขตวัฒนา ,เขตสายไหม

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 35000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- Digital Marketing : พฤศจิกายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- โฆษณาและธุรกิจบันเทิง, GPA 3.30

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 38,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 35000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Online Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Online Marketing : กันยายน 2022 - ไม่ระบุ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ธุรกิจอินเตอร์, GPA 2.61

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 30000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- Marketing : กุมภาพันธ์ 2022 - ไม่ระบุ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ภาษาจีน, GPA 2.37

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 30000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Online Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- Online Marketing : มีนาคม 2020 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- การประชาสัมพันธ์, GPA 2.78

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 25000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Product Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- Product Manager : กรกฏาคม 2021 - ไม่ระบุ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, GPA 3.17

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 45000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Designer & Online Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 15 ปี ( 5 บริษัท )

- Senior Designer & Online Marketing : พฤศจิกายน 2015 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเพาะช่าง

- ออกแบบนิเทศศิลป์, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 33,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 40000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Product Development Supervisor

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / วิจัยการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 ปี ( 6 บริษัท )

- Product Development Supervisor : กุมภาพันธ์ 2022 - พฤศจิกายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 2.81

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 45,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 50000

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด (นักศึกษาฝึกงาน)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาด (นักศึกษาฝึกงาน) : ธันวาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ธุรกิจการเกษตร, GPA 2.75

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : 4,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 20000

ตำแหน่งที่ต้องการ : การตลาดออนไลน์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 3 บริษัท )

- การตลาดออนไลน์ : กันยายน 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- การตลาด, GPA 2.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น ,พระยืน ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 18000

Top