เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 16 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Sales Executive

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Supply Chain

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 ปี ( 5 บริษัท )

- Senior Sales Executive : เมษายน 2023 - ไม่ระบุ 2023

การศึกษา : Holmesglen TAFE Melbourne, Australia

- Certificate IV of Information Technology, GPA 2.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 40000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Executive Secretary

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- Executive Secretary : มกราคม 2016 - ไม่ระบุ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

- Logistics Management, GPA 3.39

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 46000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Control Tower Specialist

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Shipping

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- Control Tower Specialist : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

- การจัดการโลจิสติก, GPA 2.93

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 45000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Secretary / International Merchandizer

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 4 บริษัท )

- Secretary / International Merchandizer : กุมภาพันธ์ 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : Baise University

- การสอนภาษาจีนสำหรับนานาชาติ, GPA 3.65

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 35000

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ ล่าม กระบวนการวิศวกร

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 6 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ล่าม กระบวนการวิศวกร : กรกฏาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : Xiamen University

- ภาษาจีนเศรษฐกิจและการค้า, GPA 3.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 38000

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศและประสานงานระหว่างประเทศ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 5 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศและประสานงานระหว่างประเทศ : พฤศจิกายน 2020 - มิถุนายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ภาษาจีน, GPA 2.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองเตย ,เขตประเวศ

เงินเดือนล่าสุด : 26,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 32000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Document export Department

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Document export Department : มิถุนายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ธุรกิจระหว่างประเทศ, GPA 3.25

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตยานนาวา

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 30000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Account Executive

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- Account Executive : พฤศจิกายน 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 22000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Logistics manager

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 4 บริษัท )

- Logistics manager : มิถุนายน 2021 - พฤษภาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, GPA 2.86

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางซื่อ ,เขตยานนาวา

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 35000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Admin KYC Bitkub Exchange

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 2 บริษัท )

- Admin KYC Bitkub Exchange : ธันวาคม 2021 - มิถุนายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 27000

Top