เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 3654 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นศ.ฝึกงาน SCG excellent models school

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- นศ.ฝึกงาน SCG excellent models school : พฤษภาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

- ช่างก่อสร้าง, GPA 3.64

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 6,600 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Signage Production Officer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- Signage Production Officer : กุมภาพันธ์ 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

- เทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง, GPA 2.33

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่าง

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 2 บริษัท )

- ผู้ช่วยช่าง : ตุลาคม 2021 - พฤศจิกายน 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

- โยธา, GPA 3.58

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงราย ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : สถาปนิก(ฝึกงาน)

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- สถาปนิก(ฝึกงาน) : พฤศจิกายน 2021 - กุมภาพันธ์ 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

- สถาปัตยกรรมศาสตร์, GPA 3.23

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย : พฤษภาคม 2022 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- การจัดการอุตสาหกรรม, GPA 3.16

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 3,700 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่'ซ่อมบำรุงประจำโครงการ

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่'ซ่อมบำรุงประจำโครงการ : พฤศจิกายน 2019 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : วิทยาลัยนครราชสีมา

- ไฟฟ้ากำลัง, GPA 3.50

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

บุรีรัมย์ ,ประโคนชัย

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์เเมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์เเมน : มีนาคม 2018 - พฤษภาคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.23

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม ,พุทธมณฑล

เงินเดือนล่าสุด : 10,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : มิถุนายน 2022 - พฤศจิกายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.74

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 7,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- เด็กฝึกงาน : เมษายน 2022 - มิถุนายน 2022

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

- โยธา, GPA 3.37

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงราย

เงินเดือนล่าสุด : 3,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Foreman

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ตรวจสอบอาคาร/สำรวจ

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- Foreman : มกราคม 2023 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

- ไฟฟ้ากำลัง, GPA 2.63

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 30000

Top