เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 3895 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 6 บริษัท )

- โฟร์แมน : มีนาคม 2022 - พฤศจิกายน 2022

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

- โยธา, GPA 2.86

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- เด็กฝึกงาน : พฤศจิกายน 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.36

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนควบคุมหน้างาน บ้านจัดสรร

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนควบคุมหน้างาน บ้านจัดสรร : มกราคม 2017 - ธันวาคม 2019

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

- ก่อสร้าง, GPA 3.33

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 13,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 2 บริษัท )

- โฟร์แมน : กุมภาพันธ์ 2023 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

- ก่อสร้าง, GPA 2.28

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 42,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้างอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- เด็กฝึกงาน : กรกฏาคม 2022 - ธันวาคม 2022

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

- ช่างก่อสร้าง, GPA 3.46

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น

เงินเดือนล่าสุด : 2,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ช่าง/คนงานทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

- การจัดการทั่วไป, GPA 3.03

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ภูเก็ต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยโฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยโฟร์แมน : พฤษภาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

- ช่างก่อสร้าง, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตมีนบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 250 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Packingline

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 3 บริษัท )

- Packingline : กันยายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- ช่างก่อสร้าง​, GPA 3.38

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สระบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 10,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : พฤศจิกายน 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา :

- เทคโนโลยีอาคาร(ก่อสร้าง), GPA 2.10

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางเขน

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ผู้บริหารโครงการ

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา :

- เคหภัณฑ์, GPA 2.60

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top