เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 4009 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : ตุลาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- ช่างก่อสร้าง, GPA 2.89

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 5,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 2 บริษัท )

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา : เมษายน 2023 - กันยายน 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- โยธา, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยหมู่บ้านครู

- ช่างก่อสร้าง, GPA 3.92

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Foreman

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 5 บริษัท )

- Senior Foreman : พฤศจิกายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

- ่ก่อสร้าง, GPA 2.28

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 33,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Site Manager

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Site Manager : พฤษภาคม 2005 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

- ก่อสร้าง, GPA 2.49

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 38,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนงสนระบบเครื่องกล

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนงสนระบบเครื่องกล : พฤษภาคม 2002 - กันยายน 2011

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

- เทคนิคการผลิต, GPA 2.23

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นายช่างเทคนิค

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- นายช่างเทคนิค : กันยายน 2021 - พฤษภาคม 2024

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

- โยธา, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 14,370 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนไฟฟ้า

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนไฟฟ้า : กุมภาพันธ์ 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

- ไฟฟ้ากำลัง, GPA 3.52

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : site engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- site engineer : พฤศจิกายน 2022 - มิถุนายน 2024

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.21

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิศวกร

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- วิศวกร : เมษายน 2022 - มิถุนายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.76

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 6,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top