เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 15625 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Supervisor

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Marketing Supervisor : มีนาคม 2023 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- สิ่งแวดล้อม, GPA 2.37

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง ,เขตวัฒนา ,เขตสายไหม

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 35000

ตำแหน่งที่ต้องการ : account axecutive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 6 บริษัท )

- account axecutive : พฤษภาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, GPA 2.54

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตวัฒนา

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : คลังสต๊อก/Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 4 บริษัท )

- คลังสต๊อก/Digital Marketing : พฤษภาคม 2022 - กรกฏาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

- หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร และธุรกิจ, GPA 2.72

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- MKT, GPA 3.11

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : กราฟิกดีไซน์เพื่อประชาสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- กราฟิกดีไซน์เพื่อประชาสัมพันธ์ : พฤศจิกายน 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- นิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์, GPA 3.08

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

มหาสารคาม ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : PR KOL&Influencer เเละ Corporate Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 2 บริษัท )

- PR KOL&Influencer เเละ Corporate Marketing : มกราคม 2023 - เมษายน 2023

การศึกษา : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

- เเผนการเรียน Chinese Intensive Program, GPA 3.22

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตปทุมวัน

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานการตลาด : พฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- การตลาด, GPA 2.68

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ลำลูกกา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานเสิร์ฟ : มีนาคม 2016 - เมษายน 2017

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

- การตลาด, GPA 2.35

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตดอนเมือง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : ธันวาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา :

- ธุรกิจค้าปลีก, GPA 3.11

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 9,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 3 บริษัท )

- ผู้จัดการสาขา : กุมภาพันธ์ 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- ธุรกิจการเกษตร, GPA 3.46

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สกลนคร

เงินเดือนล่าสุด : 19,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top