เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 16384 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Property Consultant

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- Property Consultant : ธันวาคม 2022 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ, GPA 2.47

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : กองช่าง

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- กองช่าง : เมษายน 2023 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ธุรกิจวิศวะกรรม, GPA 2.58

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ราชบุรี ,บ้านโป่ง

เงินเดือนล่าสุด : 1 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Manager operator

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Manager operator : เมษายน 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

- วิชาภาษาจีน, GPA 2.85

ทักษะภาษา :จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เซลล์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 1 บริษัท )

- เซลล์ : กรกฏาคม 2022 - มกราคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- สื่อสารมวลชน, GPA 2.34

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ถ่ายภาพ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- ถ่ายภาพ : มกราคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เศรษฐศาสตร์, GPA 2.00

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพญาไท

เงินเดือนล่าสุด : 200,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ประกอบอาชีพอิสระด้านอีเวนต์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 5 บริษัท )

- ประกอบอาชีพอิสระด้านอีเวนต์ : กันยายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

- เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน, GPA 2.76

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ญี่ปุ่น

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกฝึกประสบการณ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกฝึกประสบการณ์ : เมษายน 2022 - มิถุนายน 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- การตลาด, GPA 2.76

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sale Support

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- Sale Support : ธันวาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- การตลาด, GPA 3.18

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- marketing : มิถุนายน 2023 - กันยายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การตลาด, GPA 2.63

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย(แอดมิน)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย(แอดมิน) : พฤษภาคม 2023 - พฤศจิกายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- การตลาด, GPA 3.84

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ลำปาง

เงินเดือนล่าสุด : 10,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top