เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 16764 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Student Part-Time

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 6 บริษัท )

- Student Part-Time : ธันวาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุกิจชลบุรี

- Graphic Computer, GPA 2.44

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,คลองหลวง

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ : พฤศจิกายน 2020 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เศรษฐศาสตร์, GPA 3.33

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด : มิถุนายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- การโฆษณา, GPA 2.95

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน : ธันวาคม 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- การตลาด, GPA 3.01

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 10,600 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 3 บริษัท )

- Marketing : มีนาคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การท่องเที่ยว, GPA 2.67

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 9,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Medical records

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- Medical records : กรกฏาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี

- วิทย์-คณิต, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางพลี

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม(นักศึกษาฝึกงาน)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม(นักศึกษาฝึกงาน) : สิงหาคม 2023 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- ธุรกิจเพื่อสังคม, GPA 3.33

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Admin staff

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- Admin staff : สิงหาคม 2023 - มกราคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ, GPA 2.93

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : 13,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Ads Optimization

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 7 บริษัท )

- Ads Optimization : มกราคม 2022 - มกราคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- การตลาด, GPA 2.02

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 21,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ : พฤศจิกายน 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- การตลาด, GPA 3.50

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,บางใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 4,200 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top