เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 12701 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : มีนาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : โรงเรียนกระสังพิทยาคม

- ศิลป์-ภาษาจีน, GPA 2.20

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,พานทอง

เงินเดือนล่าสุด : 361 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 7 บริษัท )

- ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต : มีนาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, GPA 2.16

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Production Staff

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- Production Staff : มกราคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 3.83

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง

- วิทย์ คณิต, GPA 1.94

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Team leader

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 1 บริษัท )

- Team leader : มีนาคม 2013 - มกราคม 2024

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

- ติดตั้งและบำรุงรักษา, GPA 3.17

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สระบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 27,580 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างคุมเครื่องจักร

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ช่างคุมเครื่องจักร : เมษายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- , GPA 0.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 10,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- เทคโนโลยีชีวภาพ, GPA 2.39

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,ปลวกแดง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : มิถุนายน 2012 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

- คอมพิวเตอร์, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตหนองจอก

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานตรวจค้น

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 3 บริษัท )

- พนักงานตรวจค้น : กรกฏาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- การจัดการอุตสาหกรรม, GPA 2.06

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : กันยายน 2021 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา :

- วิท-คณิต, GPA 3.64

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา ,บางปะกง

เงินเดือนล่าสุด : 11,090 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top