เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 13234 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายขาย

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- ฝ่ายขาย : กุมภาพันธ์ 2024 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

- -, GPA 2.15

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางเสาธง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : เมษายน 2023 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เทคโนโลยีชีวภาพ, GPA 2.35

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นศ.ฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- นศ.ฝึกงาน : มีนาคม 2022 - พฤษภาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- เทคโนโลยีการอาหาร, GPA 2.31

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / พัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- หัวหน้าฝ่ายผลิต : พฤษภาคม 2023 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, GPA 2.94

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- แคชเชียร์ : กรกฏาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราฃมงคล-เอก

- ธุรกิจค้าปลีก, GPA 3.35

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 11,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานQC

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานQC : พฤศจิกายน 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : Harbin Normal University

- พละศึกษา, GPA 2.33

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางเสาธง

เงินเดือนล่าสุด : 12,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : พฤศจิกายน 2014 - เมษายน 2022

การศึกษา : โรงเรียนเลิงนกทา

- วิทย์-คณิต, GPA 2.20

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร, GPA 2.89

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานฝ่ายผลิต : มิถุนายน 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- เครื่องมือกล, GPA 3.30

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Quality Control

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Quality Control : มกราคม 2022 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- การจัดการทั่วไป, GPA 3.30

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางนา

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top