เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 6935 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : พฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, GPA 3.81

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- จิตวิทยาและการแนะแนว, GPA 3.45

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เกษตร

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 4 บริษัท )

- เกษตร : มิถุนายน 2022 - สิงหาคม 2023

การศึกษา :

- , GPA 0.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคันนายาว

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ : พฤศจิกายน 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- ภาษาไทย, GPA 2.52

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝึกงาน ครูพลศึกษา (ระดับมัธยม)

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ฝึกงาน ครูพลศึกษา (ระดับมัธยม) : มีนาคม 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา :

- พลศึกษา, GPA 3.34

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sale Training Supervisor (แผนกลูกค้าสัมพันธ์)

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 2 บริษัท )

- Sale Training Supervisor (แผนกลูกค้าสัมพันธ์) : ตุลาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 3.43

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 26,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Planning Rotation

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- Planning Rotation : พฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- เมคคาทรอนิกส์, GPA 2.55

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 6,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานราชการครูผู้สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานราชการครูผู้สอน : มกราคม 2017 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

- นาฏศิลป์, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้ช่วย

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 1 บริษัท )

- ครูผู้ช่วย : กันยายน 2015 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ภาษาไทย, GPA 2.48

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกอกน้อย

เงินเดือนล่าสุด : 15,300 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูผู้สอน : พฤษภาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- นาฏศิลป์ศึกษา, GPA 3.91

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top