เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 7131 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูฝึกสอน : พฤษภาคม 2023 - ตุลาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- สังคมศึกษา, GPA 3.55

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,อารบิก

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : พฤษภาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ดนตรีไทยศึกษา, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางขุนเทียน

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูสังคม

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 17 ปี ( 6 บริษัท )

- ครูสังคม : ตุลาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- สังคมศึกษา, GPA 2.70

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : พฤษภาคม 2022 - ตุลาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, GPA 3.36

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าของร้าน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- เจ้าของร้าน : มีนาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา, GPA 2.76

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูผู้สอน : พฤษภาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- วิทยาศาสตร์, GPA 3.15

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กำแพงเพชร ,ขาณุวรลักษบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 14,550 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer Service

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 4 บริษัท )

- Customer Service : พฤษภาคม 2021 - ตุลาคม 2023

การศึกษา :

- -, GPA 2.24

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูสอนศิลปะ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / สอนพิเศษ/ติวเตอร์

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูสอนศิลปะ : เมษายน 2023 - กรกฏาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ประยุตศิลปศึกษา, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตดินแดง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูฝึกสอน)

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูฝึกสอน) : พฤษภาคม 2023 - ตุลาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- สังคมศึกษา, GPA 3.35

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top