เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 20718 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานฝ่ายผลิต : พฤษภาคม 2023 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

- ศิลป์ทั่วไป, GPA 3.58

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,พานทอง

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แมสเซนเจอร์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Shipping

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- แมสเซนเจอร์ : มกราคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 2.90

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 8 บริษัท )

- พนักงานคลังสินค้า : เมษายน 2023 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง, GPA 3.19

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานส่งพัสดุ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานส่งพัสดุ : กุมภาพันธ์ 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2

- ทั่วไป, GPA 2.60

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,บางใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 3.19

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสายไหม

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 2.44

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,แกลง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน /จัดซื้อ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Shipping

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ประสานงาน /จัดซื้อ : พฤษภาคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม, GPA 2.90

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานชั่งรถรับส่งสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานชั่งรถรับส่งสินค้า : กุมภาพันธ์ 2014 - มกราคม 2024

การศึกษา :

- -, GPA 3.09

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา ,อุทัย

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Supply Planning Associate

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Supply Chain

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 ปี ( 3 บริษัท )

- Supply Planning Associate : มกราคม 2013 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

- การจัดการอุตสาหกรรม, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 27,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ : ธันวาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, GPA 2.71

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม ,กำแพงแสน

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top