เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 9290 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 6 บริษัท )

- โฟร์แมน : มีนาคม 2022 - พฤศจิกายน 2022

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

- โยธา, GPA 2.86

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : specialist wet work

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ตรวจสอบอาคาร/สำรวจ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- specialist wet work : ตุลาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างตาก

- ก่อสร้าง, GPA 2.48

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Site engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- Site engineer : มิถุนายน 2023 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.60

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยวิศวกร

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยวิศวกร : พฤศจิกายน 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา, GPA 2.46

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ธัญบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 2,300 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- เด็กฝึกงาน : พฤศจิกายน 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.36

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา : มีนาคม 2021 - มกราคม 2024

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

- ก่อสร้าง, GPA 2.89

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : 13,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนควบคุมหน้างาน บ้านจัดสรร

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนควบคุมหน้างาน บ้านจัดสรร : มกราคม 2017 - ธันวาคม 2019

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

- ก่อสร้าง, GPA 3.33

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 13,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างสำรวจ3

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ตรวจสอบอาคาร/สำรวจ

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- ช่างสำรวจ3 : มิถุนายน 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคแพร่

- เทคนิควิศวกรรมสำรวจ, GPA 2.64

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 2 บริษัท )

- โฟร์แมน : กุมภาพันธ์ 2023 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

- ก่อสร้าง, GPA 2.28

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 42,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้างอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- เด็กฝึกงาน : กรกฏาคม 2022 - ธันวาคม 2022

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

- ช่างก่อสร้าง, GPA 3.46

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น

เงินเดือนล่าสุด : 2,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top