เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 9596 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : ตุลาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- ช่างก่อสร้าง, GPA 2.89

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 5,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 2 บริษัท )

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา : เมษายน 2023 - กันยายน 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- โยธา, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : เมษายน 2021 - พฤษภาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, GPA 2.33

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

- โยธา, GPA 3.16

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ลำลูกกา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : technicain

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- technicain : มีนาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระยอง

- การก่อสร้าง, GPA 3.09

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 32,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างเทคนิค

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- ผู้ช่วยช่างเทคนิค : มิถุนายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- -, GPA 2.21

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยหมู่บ้านครู

- ช่างก่อสร้าง, GPA 3.92

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Site engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Site engineer : มีนาคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- วิศวกรรมโยธา, GPA 3.10

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 6,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Foreman

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 5 บริษัท )

- Senior Foreman : พฤศจิกายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

- ่ก่อสร้าง, GPA 2.28

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 33,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิศวกรสนาม

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- วิศวกรสนาม : มีนาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

- ช่างก่อสร้าง, GPA 2.98

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top