เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 39945 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Communication Specialist

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- Marketing Communication Specialist : มีนาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- การตลาด, GPA 3.41

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 38,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Property Consultant

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- Property Consultant : ธันวาคม 2022 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ, GPA 2.47

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานฝ่ายการตลาด : ตุลาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- การตลาด, GPA 2.25

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 1,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : AE

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 1 บริษัท )

- AE : กรกฏาคม 2012 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์, GPA 2.98

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางขุนเทียน

เงินเดือนล่าสุด : 35,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Project Marketing Officer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- Project Marketing Officer : ธันวาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม

- สื่อดิจิตอล, GPA 2.10

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 31,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานขาย : มกราคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, GPA 3.09

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : กองช่าง

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- กองช่าง : เมษายน 2023 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ธุรกิจวิศวะกรรม, GPA 2.58

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ราชบุรี ,บ้านโป่ง

เงินเดือนล่าสุด : 1 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Manager operator

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Manager operator : เมษายน 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

- วิชาภาษาจีน, GPA 2.85

ทักษะภาษา :จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : From designer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- From designer : มิถุนายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- บัญชียุคดิจิทัล, GPA 2.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top