เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 25624 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : การตลาด

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 6 บริษัท )

- การตลาด : มกราคม 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

- พาณิชยการ, GPA 2.51

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 14,700 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : มีนาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : โรงเรียนกระสังพิทยาคม

- ศิลป์-ภาษาจีน, GPA 2.20

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,พานทอง

เงินเดือนล่าสุด : 361 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยนักวิจัย : พฤศจิกายน 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ชีววิทยา, GPA 2.82

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อุดรธานี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Consultant/ Instructor

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / บริหารการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 34 ปี ( 13 บริษัท )

- Consultant/ Instructor : มิถุนายน 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

- ช่างเชื่อมโลหะ, GPA 3.25

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ตำแหน่ง Production

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / พัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ตำแหน่ง Production : พฤษภาคม 2022 - สิงหาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 3.40

ทักษะภาษา :อังกฤษ,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Warehouse and logistics

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / บริหารการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 1 บริษัท )

- Warehouse and logistics : กรกฏาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา :

- โลจิสติกส์อุตสาหกรรม, GPA 3.95

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Managing Director of Bangkok Branch, Engineering Manager, Marketign Manager

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- Managing Director of Bangkok Branch, Engineering Manager, Marketign Manager : ตุลาคม 2015 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, GPA 3.88

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 50,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : พฤศจิกายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

- การบัญชี, GPA 3.69

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย แคชเชียร์ : มีนาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- พืชศาสตร์, GPA 2.98

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สงขลา ,หาดใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 10,720 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : ตุลาคม 2020 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก, GPA 3.49

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 9,750 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top