เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 14501 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤษภาคม 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- ภาษาอังกฤษ, GPA 3.60

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูฝึกประสข

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูฝึกประสข : พฤศจิกายน 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- ศษ.บ., GPA 2.56

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- เทคโนโลยีสารสนเทศ, GPA 2.85

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,200 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- ผู้จัดการสาขา : มีนาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- วิจัยและประเมินการศึกษา, GPA 2.99

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤษภาคม 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- การศึกษปฐมวัย, GPA 3.77

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตประเวศ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : อาจารย์ประจำ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / อาจารย์

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 1 บริษัท )

- อาจารย์ประจำ : ตุลาคม 2016 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

- การตลาด, GPA 3.75

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : อาจารย์พิเศษ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / สอนพิเศษ/ติวเตอร์

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 ปี ( 2 บริษัท )

- อาจารย์พิเศษ : กรกฏาคม 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การสอนสังคมศึกษา, GPA 3.27

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูสอนขับรถ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- ครูสอนขับรถ : เมษายน 2024 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

- การวัดเเละประเมินทางการศึกษา, GPA 3.49

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 10,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูฝึกสอน : พฤษภาคม 2023 - ตุลาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

- สุขศึกษา, GPA 3.61

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- พลศึกษา, GPA 3.77

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top