เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 13898 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : พฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, GPA 3.81

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูประจำครูประจำชั้น

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูประจำครูประจำชั้น : ตุลาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- สาขาวิชา ค.บ ภาษาไทย, GPA 3.29

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานพาร์ทไทม์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานพาร์ทไทม์ : ธันวาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, GPA 3.61

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 5,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- พลศึกษา, GPA 3.26

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตทุ่งครุ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บรรณารักษ์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / บรรณารักษ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- บรรณารักษ์ : ตุลาคม 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์, GPA 2.66

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บรรณารักษ์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / บรรณารักษ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- บรรณารักษ์ : ตุลาคม 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์, GPA 2.66

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer Service

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Customer Service : กุมภาพันธ์ 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

- ภาษาไทย, GPA 3.28

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดพร้าว

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย : มิถุนายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- เศรษฐศาสตร์เกษตร, GPA 2.74

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- จิตวิทยาและการแนะแนว, GPA 3.45

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูสอนดนตรี

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / สอนพิเศษ/ติวเตอร์

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ครูสอนดนตรี : พฤษภาคม 2022 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การแสดงดนตรี, GPA 3.34

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตมีนบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top