เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 7090 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 2 บริษัท )

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา : เมษายน 2023 - กันยายน 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- โยธา, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : technicain

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- technicain : มีนาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระยอง

- การก่อสร้าง, GPA 3.09

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 32,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างเทคนิค

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- ผู้ช่วยช่างเทคนิค : มิถุนายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- -, GPA 2.21

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Foreman

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 5 บริษัท )

- Senior Foreman : พฤศจิกายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

- ่ก่อสร้าง, GPA 2.28

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 33,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิศวกรสนาม

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- วิศวกรสนาม : มีนาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

- ช่างก่อสร้าง, GPA 2.98

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ช่าง/คนงานทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า : เมษายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

- ติดตั้งไฟฟ้า, GPA 3.83

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พิษณุโลก ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Site Manager

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Site Manager : พฤษภาคม 2005 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

- ก่อสร้าง, GPA 2.49

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 38,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Office Engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- Office Engineer : ธันวาคม 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.34

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 35,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนงสนระบบเครื่องกล

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนงสนระบบเครื่องกล : พฤษภาคม 2002 - กันยายน 2011

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

- เทคนิคการผลิต, GPA 2.23

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นายช่างเทคนิค

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- นายช่างเทคนิค : กันยายน 2021 - พฤษภาคม 2024

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

- โยธา, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 14,370 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top