เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 17211 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / บริหารการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : ตุลาคม 2022 - ตุลาคม 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

- เทคนิคการผลิต, GPA 3.74

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,พานทอง

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พี่เลี้ยง

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 1 บริษัท )

- พี่เลี้ยง : พฤศจิกายน 2019 - พฤษภาคม 2024

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 2.20

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,พระสมุทรเจดีย์

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายขาย

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- ฝ่ายขาย : กุมภาพันธ์ 2024 - เมษายน 2024

การศึกษา : โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

- -, GPA 2.15

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางเสาธง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ : ตุลาคม 2023 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

- คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์, GPA 3.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายหาข้อมูลและลงข้อมูล

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายหาข้อมูลและลงข้อมูล : พฤษภาคม 2021 - เมษายน 2024

การศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเถิน

- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, GPA 3.77

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : 5,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : QC

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- QC : มีนาคม 2017 - เมษายน 2024

การศึกษา :

- เทคนิคการผลิต, GPA 2.39

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : 12,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- แคชเชียร์ : กรกฏาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราฃมงคล-เอก

- ธุรกิจค้าปลีก, GPA 3.35

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 11,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : พฤศจิกายน 2014 - เมษายน 2022

การศึกษา : โรงเรียนเลิงนกทา

- วิทย์-คณิต, GPA 2.20

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Supervisor​

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / พัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 6 บริษัท )

- Supervisor​ : กันยายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนบางปะหัน

- วิทย์-คณิต, GPA 3.33

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือนล่าสุด : 22,200 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Production

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- Production : ธันวาคม 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร, GPA 2.97

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : 300 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top