เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 9383 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานขาย : มิถุนายน 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

- สุขศึกษาและพลศึกษา, GPA 3.53

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตปทุมวัน

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : พฤษภาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ดนตรีไทยศึกษา, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางขุนเทียน

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูสังคม

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 17 ปี ( 6 บริษัท )

- ครูสังคม : ตุลาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- สังคมศึกษา, GPA 2.70

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : พฤษภาคม 2023 - มีนาคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ภาษาไทย, GPA 2.73

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตวังทองหลาง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าของร้าน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- เจ้าของร้าน : มีนาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา, GPA 2.76

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูผู้สอน : พฤษภาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- วิทยาศาสตร์, GPA 3.15

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กำแพงเพชร ,ขาณุวรลักษบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 14,550 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer Service

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 4 บริษัท )

- Customer Service : พฤษภาคม 2021 - ตุลาคม 2023

การศึกษา :

- -, GPA 2.24

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประการณ์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประการณ์ : มิถุนายน 2023 - ตุลาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

- สาธารณสุข, GPA 2.77

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตมีนบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการกฎหมาย

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- ธุรการกฎหมาย : มกราคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

- รัฐศาสตร์, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูฝึกสอน)

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูฝึกสอน) : พฤษภาคม 2023 - ตุลาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top