เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 27757 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานฝ่ายผลิต : พฤษภาคม 2023 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

- ศิลป์ทั่วไป, GPA 3.58

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,พานทอง

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการ : กันยายน 2021 - มิถุนายน 2014

การศึกษา : โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 2.90

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางแค

เงินเดือนล่าสุด : 11,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แมสเซนเจอร์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Shipping

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- แมสเซนเจอร์ : มกราคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 2.90

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานไรเดอร์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 2 บริษัท )

- พนักงานไรเดอร์ : มกราคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : Burapha University

- การบัญชี, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม ,นครชัยศรี

เงินเดือนล่าสุด : 10,890 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 8 บริษัท )

- พนักงานคลังสินค้า : เมษายน 2023 - มิถุนายน 2023

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง, GPA 3.19

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานส่งพัสดุ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานส่งพัสดุ : กุมภาพันธ์ 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2

- ทั่วไป, GPA 2.60

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,บางใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 3.19

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสายไหม

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Diracter

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 16 ปี ( 6 บริษัท )

- Diracter : ธันวาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- การเมืองการปกครอง, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 60,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : การตลาด/จุดแลกของสมนาคุณ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 3 บริษัท )

- การตลาด/จุดแลกของสมนาคุณ : กรกฏาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนร่องคำ

- วิทย์-คณิต, GPA 3.34

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกอกน้อย

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานชั่งรถรับส่งสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานชั่งรถรับส่งสินค้า : กุมภาพันธ์ 2014 - มกราคม 2024

การศึกษา :

- -, GPA 3.09

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา ,อุทัย

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top