Orchid Services

RECRUITMENT

อ่านต่อ

บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมายเพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนหาคนทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการ Turn Over สูงที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดในปัจจุบัน

HEAD HUNTER

อ่านต่อ

บริการสรรหาบุคลากรแบบเชิงลึก เน้นบุคลากรระดับสูง ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือสายงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เฉพาะทักษะพิเศษ ประสบการณ์เฉพาะด้านสูง ตั้ง 5-15 ปีขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดทักษะเฉพาะด้านและระดับของบุคลากรมาทางเรา นอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้น โดยเราจะสรรหาบุคลากรคุณภาพระดับ ชำนาญการ และผู้มีประสบการณ์ระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน รวมทั้งเรายังมีเครือข่ายความร่วมมือแรงงานระดับสูงกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ

บริการ Outsource พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญาจ้าง เรามีบริการสรรหาพนักงานชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและการบริหารองค์กรของลูกค้า บริการของเรามีแบบทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี หรือ ตามสัญญาจ้าง ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงกรณีพนักงานลาออกกระทันหัน ธุรกิจก็ยังดำเนินงานได้อย่างไม่สะดุด

Resume Prompt

อ่านต่อ

บริการคัดสรรเรซูเม่ที่มีคุณภาพสูง และตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ คุณภาพมากถึง 90% บริการเพตเกต การจัดส่งเรซูเม่ให้ลูกค้าเพื่อนำไปคัดสรรกับตำแหน่งงานของท่านที่กำลังเปิดรับ โดยมีราคาประหยัด รวมทั้งประหยัดเวลาในการสรรหาการค้นหาในระบบ เรามีบริการคัดกรองเรซูเม่ตามคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ จัดส่งให้ทันที โดยมุ่งเน้น เรซูเม่จากผู้สมัครงานที่คุณภาพ และตรงกับสายงาน ประสบการณ์ โดยทางเราจะเป็นผู้คัดเลือกจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ลูกค้านำไปเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานต่อไป

Top