เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26181 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Executive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 2 บริษัท )

- Marketing Executive : กรกฏาคม 2010 - พฤศจิกายน 2012

การศึกษา :

- Math-Science, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระนคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Analyst

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 ปี ( 6 บริษัท )

- Marketing Analyst : กุมภาพันธ์ 2007 - มิถุนายน 2009

การศึกษา :

- Industrial Management, GPA 2.53

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 20,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Graphic Designer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 8 บริษัท )

- Graphic Designer : ตุลาคม 2012 - พฤษภาคม 2013

การศึกษา :

- Business Economic, GPA 3.17

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสายไหม

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : HR Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 29 ปี ( 17 บริษัท )

- HR Manager : พฤศจิกายน 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

- Accounting, GPA 3.15

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตวัฒนา ,เขตสาทร ,เขตปทุมวัน ,เขตประเวศ

เงินเดือนล่าสุด : 80,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Key Account Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 4 บริษัท )

- Key Account Manager : มกราคม 2011 - พฤษภาคม 2013

การศึกษา : โรงเรียนเลยพิทยาคม

- Bussiness, GPA 2.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบึงกุ่ม

เงินเดือนล่าสุด : 43,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sale Executive Large Industry

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 16 ปี ( 8 บริษัท )

- Sale Executive Large Industry : กันยายน 2012 - ตุลาคม 2013

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- Hospitality industry and Tourism Management, GPA 3.68

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสวนหลวง

เงินเดือนล่าสุด : 53,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sale Executive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- Sale Executive : ธันวาคม 2010 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- Marketing, GPA 3.35

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,บางพลี

เงินเดือนล่าสุด : 37,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย : มีนาคม 2011 - กันยายน 2012

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 3.06

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Foreign Secretary (English)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 10 บริษัท )

- Foreign Secretary (English) : สิงหาคม 2012 - ตุลาคม 2013

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- English, GPA 2.40

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Supervisor advertising

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 5 บริษัท )

- Supervisor advertising : มกราคม 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- พณิชยการ (เลขานุการ), GPA 2.60

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top