เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26436 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : PR & Marketing Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- PR & Marketing Manager : ตุลาคม 2005 - มีนาคม 2006

การศึกษา :

- สื่อสารมวลชน, GPA 2.43

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 50,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : IT Service Adminitrator

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 14 ปี ( 9 บริษัท )

- IT Service Adminitrator : มิถุนายน 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- การจัดการ, GPA 0.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางนา

เงินเดือนล่าสุด : 28,700 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล : กันยายน 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- คอมพิวเตอร์, GPA 3.52

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตหนองแขม ,เขตบางบอน ,เขตบางแค ,เขตภาษีเจริญ

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 7 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ : ตุลาคม 2012 - มิถุนายน 2013

การศึกษา :

- พาณิชยการ(การขาย), GPA 3.44

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,ปากเกร็ด ,เทศบาลนครปากเกร็ด ,เมือง ,บางบัวทอง

เงินเดือนล่าสุด : 25,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 30

ตำแหน่งที่ต้องการ : Graphic Designer

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 21 ปี ( 13 บริษัท )

- Graphic Designer : มิถุนายน 2015 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- Public Relations, GPA 3.90

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,พุทธมณฑล

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Purchasing Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 4 บริษัท )

- Purchasing Manager : กรกฏาคม 2013 - เมษายน 2014

การศึกษา :

- Mechanical Food Engineering, GPA 3.29

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 60,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : sale representation

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- sale representation : มิถุนายน 2011 - สิงหาคม 2011

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- foodscientist, GPA 2.72

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Telesales

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 4 บริษัท )

- Telesales : มิถุนายน 2013 - ตุลาคม 2015

การศึกษา :

- ภาษา อังกฤษ - สังคม, GPA 2.15

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Division manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 21 ปี ( 7 บริษัท )

- Division manager : พฤศจิกายน 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ

- Management, GPA 2.78

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง

เงินเดือนล่าสุด : 85,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 2 บริษัท )

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : พฤษภาคม 2003 - ธันวาคม 2007

การศึกษา :

- การเงิน, GPA 2.29

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ราชบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top