เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26436 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ดูแลอาคาร

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 17 ปี ( 3 บริษัท )

- ผู้ดูแลอาคาร : มิถุนายน 2007 - มิถุนายน 2013

การศึกษา :

- Science and English, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Business owner

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 4 บริษัท )

- Business owner : มกราคม 2010 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 2.45

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองเตย ,เขตบางกะปิ ,เขตปทุมวัน ,เขตจตุจักร ,เขตพญาไท

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : General Manager HR Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 8 บริษัท )

- General Manager HR Manager : กรกฏาคม 2013 - พฤษภาคม 2015

การศึกษา :

- ช่างยนต์, GPA 3.48

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 39,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายต่างประเทศ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 43 ปี ( 7 บริษัท )

- ฝ่ายต่างประเทศ : มกราคม 2009 - ธันวาคม 2009

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- Hotel and tourism, GPA 2.70

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : 18,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Research&Intelligent;

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 3 บริษัท )

- Marketing Research&Intelligent; : ตุลาคม 2007 - กรกฏาคม 2013

การศึกษา :

- การบริหารโรงพยาบาล, GPA 3.29

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 3 บริษัท )

- Senior Manager : กุมภาพันธ์ 2008 - ตุลาคม 2013

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 2.55

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 25,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Building Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 17 ปี ( 10 บริษัท )

- Building Manager : ตุลาคม 2012 - กรกฏาคม 2014

การศึกษา :

- Business, GPA 2.69

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Sale Executive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- Sale Executive : กรกฏาคม 2007 - กุมภาพันธ์ 2009

การศึกษา :

- ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์), GPA 2.46

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Ececutive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 17 ปี ( 5 บริษัท )

- Marketing Ececutive : มิถุนายน 2010 - มิถุนายน 2016

การศึกษา :

- Business Management, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสาทร ,เขตวัฒนา ,เขตห้วยขวาง ,เขตบางรัก ,เขตพญาไท

เงินเดือนล่าสุด : 48,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Senior Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 6 บริษัท )

- Senior Marketing : พฤษภาคม 2016 - กรกฏาคม 2018

การศึกษา : โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

- วิทย์-คณิต, GPA 2.75

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พิษณุโลก

เงินเดือนล่าสุด : 33,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top